Robert R. Bennet

Cercetător, cadru universitar, iar apoi călător prim lume, Robert R. Bennet părăseşte mediul ştiinţific, încercând să descopere lumea profundă şi plină de mistere a spiritualităţii.

Autorul romanelor O poveste din Ierusalim şi Visul, este doctor în istoria din Orientul Mijlociu şi trăieşte în prezent în sudul Franţei.

Robert R. Bennet se aventurează în universul trăirilor şi experienţelor mistice, cu scepticismul şi curiozitatea caracteristice oamenilor cărţii. În romanele sale ştiinţa şi religia uneori se resping, alteori se împletesc, echilibrându-se reciproc. Scrierile sale ne plimbă prin mediul universitar israeliano-american, prin lumea ezoterică a esenienilor de la Marea Moartă, a beduinilor din vechea cetate Petra şi a călugărilor de la Mănăstirea Sfântul Sava din Deşertul Iudeii.

Culegându-şi informaţiile cu minuţiozitatea şi grija unui cercetător, Robert R. Bennet descrie cu mult talent şi acurateţe detalii puţin cunoscute din faimoasa Legiune Franceză, creând personaje autentice şi cu o remarcabilă tărie de caracter.

Prin romanele sale autorul coboară Cerul pe Pământ, astfel, întâlnirile dintre îngeri şi oameni, ce păreau posibile doar în scrierile vechi din Vieţile Sfinţilor, devin o realitate palpabilă şi pe deplin integrată în viaţa agitată şi materialistă a omului modern din secolul XXI.